JOH 5:39 ONDERZOEK DE SCHRIFTEN; WANT GIJ MEENT IN DEZELVE HET EEUWIGE LEVEN TE HEBBEN; EN DIE ZIJN HET, DIE VAN MIJ GETUIGEN.
Ondernemersweg 22 8304 BH Emmeloord
0527-265568
info@bijbelstudie.nl

Zonnetjes-God redt gelovigen altijd (2020)

Les 1: De Ark van Noach

Les 2: Lot vlucht uit Sodom

Les 3: De Vrienden van Daniël

Les 4: Daniël in de leeuwenkuil

Les 5: Dochtertje van Jaïrus

Les 6: Nicodemus